Om NaturMedicinsk Museum

NaturMedicinsk Museum er et skatkammer af planter og plante- og dyreprodukter fra hele verden, der anvendes til medicin, pilegifte, rusmidler, kosmetik og farvning.

Museet udstiller danske folkemedicinplanter og forklarer om deres virkning og viser, hvordan en ny medicin udvikles fra folkemedicin i Danmark og hele verden.

NaturMedicinsk Museum er en del af Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND).

NaturMedicinsk Museums historie

NaturMedicinsk Museum åbnede dørene for offentligheden d. 2. oktober 2009. Men forud for åbningen ligger en lang historie. Den tager sin begyndelse hos apoteker og fabrikant Alfred Benzon.

   • 1825-35: Reddeliens Samling (Stubbekøbing Apotek)

    Varelageret fra Stubbekøbing Apotek 1825-35 er den ældste specialsamling i den Farmakognostiske Samling. Her findes fysisk dokumentation for lægemidlerne i Danmark for næsten 200 år siden og deres overensstemmelse med den gældende danske farmakopé (1805).

   • 1868: Riises samling fra Dansk Vestindien

    Apoteker Riises samling af næsten 400 tropiske lægeplanter fra hele verden blev samlet mellem 1838 og 1868 i Dansk Vestindien.

   • 1892: Alfred Benzons samling – Den Farmakognostiske Samling

    Apoteker Alfred Benzons personlige samling af droger (primært lægeplanter) overgik ved hans død i 1884 til Botanisk Museum. Ved oprettelsen af Den Farmaceutiske Læreanstalt i 1892 blev Benzons samling grundstammen i den Farmakognostiske Samling, som i dag ejes og huses af Pharmaschool, Københavns Universitet. Hovedsamlingen tæller mere end 4000 medicinske planter og dyr og udvides stadig ved nye indsamlinger og donationer. Siden dens begyndelse er den Farmakognostiske Samling blevet anvendt i forskning og til undervisning af farmacistuderende.

   • 1898-1918: Clemensens Samling fra Brasilien

    I starten af 1900-tallet modtog samlingen godt 140 tropiske lægeplanter fra Johannes Clemensen, en dansk apoteker bosat i Brasilien.

   • 1899: Paulsens Samling fra Centralasien

    I 1898-99 deltog botaniker, og senere professor ved Danmarks Farmaceutiske Højskole, Ove Paulsen i den 2. danske Pamirekspedition til det nuværende Uzbekistan, Turkmenistan og Tajikistan. Samlingen er en unik dokumentation af traditionel centralasiatisk medicin i slutningen af 1800-tallet.

   • 1900: Kinabarksamlingen

    Apoteker Martin Niels Reimer færdiggjorde i 1900 sin store afhandling om kinabark (Chincona cortex) og overlod sine barkprøver til den Farmakognostiske Samling. De mange hundrede prøver danner endnu i dag grund for forskning. Kinabark, med dets indhold af kinin, var i lang tid det primære lægemiddel mod malaria og andre febersygdomme.

   • 1922: Hjalmar Jensens samling fra Java

    Plantefysiologen Hjalmar Jensen hjemsendte i 1922 næsten 300 tropiske lægeplanter fra hans ophold på Java og den danske ekspedition til Aru og Kei-øerne.

   • 1970: Japan-samlingen

    I begyndelsen af 1970'erne modtog den Farmakognostiske Samling mere end 80 asiatiske droger (lægeplanter og enkelte dyr) af den japanske professor Yasuhisa Saiki.

   • 1993: Digital registrering af Farmakognostisk Samling

    Den Farmakognostiske Samling registreredes digitalt og blev opstillet i en kælder i Universitetsparken.

   • 2009: Åbning af NaturMedicinsk Museum

    I oktober 2009 åbnede NaturMedicinsk Museum. I museet findes en permanent udstilling af mere end 600 lægemidler, naturlægemidler, kosttilskud, dansk folkemedicin, kosmetik, gift, rus- og nydelsesmidler mm. Oprettelsen af NaturMedicinsk Museum og udstilling blev støttet af Alfred Benzon Fonden.

   • 2010: Pamir-samlingen

    Under NaturMedicinsk Museum gennemførtes i 2010 den 3. danske Pamirekspedition. Forskningsrejsen hjemførte mere end 60 lægeplanter fra Wakhan og Pamir i Afghanistans Wakhan-korridor. Indsamlingen lagde grund for farmakologisk evidensbasering af en række lægeplanter og udarbejdelsen af en skole/fagbogbog om nordøst-Afghanistans nytteplanter. Ekspedition blev støttet af Carlsbergfondet.

   • 2011: Særudstilling: De Danske Pamir Ekspeditioner 1896-2010

    I museets første særudstilling fremvistes Ove Paulsens centralasiatiske samling fra 1899 og planter, fotos, udstyr og resultater fra den 3. danske Pamirekspedition 2010 til Afghanistan.

   • 2013: Særudstilling: Vikingernes medicinplanter

    Baseret på gennemgang af arkæologiske studier og skriftlige kilder udstilledes lægeplanter fra vikingernes verden og deres i dag kendte indholdsstoffer og farmakologiske virkning.

   • 2014: Særudstilling: Planter mod kræft

    Mere end halvdelen af de kræftlægemidler, som er udviklet siden 1940'erne, stammer fra naturen. I udstillingen præsenteredes en række af de planter, hvis indholdsstoffer har givet ophav til nye lægemidler mod kræft, og deres virkemåde.

   • 2014: Guldkyst- og Vestindien-samlingen

    På baggrund af historiske kilder blev der i 2013 og 2014 indsamlet mere end 100 plantearter, som var i anvendelse ved den danske Guldkyst for 2-300 år siden. På de Amerikanske Jomfruøer indsamledes 64 plantearter som var i medicinsk anvendelse blandt slaver i Dansk Vestindien. Samlingen lagde grund for farmakologisk evidensbasering af en række lægeplanter, hvis anvendelse i dag er gået tabt i Ghana og på de Amerikanske Jomfruøer. Projektet blev støttet af Cand. pharm. Povl M. Assens Fond.

   • 2015: Særudstilling: Afrodisiaka - Elskovsmidler

    I museets hidtil bedst besøgte særudstilling præsenteredes en række planter og dyr hvis indholdsstoffer, eller placebo-effekt, har givet dem ry for at kunne stimulere mænd og kvinders sexlyst, potens eller seksuelle nydelse.

   • 2017: Særudstilling: Dansk slavemedicin

    I anledningen af 100-året for salget af Dansk Vestindien opstilledes en udstilling om slavernes traditionelle medicin. Slavernes medicin kendes i dag stort set kun fra støvede optegnelser i danske arkiver. Udstillingen fremviste de nyindsamlede tropiske planter fra St. Croix og Ghana og resultaterne af farmakologiske studier af planternes aktivitet baseret på de nu forsvundne anvendelser.

   • 2017: Flytning og restaurering af Farmakognostisk Samling

    Efter to mindre vandskader i forbindelse med skybrud i København blev det i 2017 besluttet at flytte den Farmakognostiske Samling til nye lokaler. Flytningen blev støttet af Alfred Benzon Fonden. Adskillige hundrede etiketter blev restaureret, og store dele af samlingen genorganiseret og -registreret. Størstedelen af hovedsamlingen (mere end 4000 glas) blev flyttet med hjælp fra frivillige farmaceutstuderende.

   • 2018: Særudstilling Ruslægemidler


    Planter til sygdom og eufori
    Til alle tider har mennesker udnyttet planters farmakologiske egenskaber. Endnu i dag opdager forskere nye lægemiddelstoffer i naturens alsidige kemi. I vores søgen i naturens medicinskab finder vi også historierne om lægeplanter som kan både bruges og misbruges.

    Særudstillingen fremviser og fortæller historien bag en række planter som både er kendte rusmidler, men også ophav til vigtige lægemidler. Fra kokablade med lokalbedøvende kokain, opium med morfin og kodein, til den kontroversielle og aktuelle medicinske Cannabis med indhold af THC og andre bioaktive cannabinoider.

    Ny forskning tyder desuden på at koncepterne "rusmidler" og "lægemidler" inden længe vil støde sammen igen...